Arachideolie

KOUDGEPERSTE ARACHIDEOLIE

Zonder conserveringsmiddelen Zonder smaakversterkers Zonder genetisch gemodificeerde organismen
Glutenvrij Lactosevrij Veganisch
          
            array (
 0 => 
 array (
  'type' => '100 ml',
  'type_text' => '100 ml',
  'price' => '9,80 €',
  'price_netto' => '0,00 €',
  'club_price' => '8,33 €',
  'club_price_brutto' => '8,33 €',
  'egysegar' => '98,00 ',
  'egysegar_value' => 98,
  'club_kodos_ar' => '0,00 €',
  'url' => 'https://shop.podor.nlfoldimogyoro-olaj',
  'ar_szamol' => '9.8',
  'klubar_szamol' => '8.33',
  'club_kodos_ar_szamol' => '',
  'type_szamol' => '100',
  'curr_szamol' => '€',
  'full_ard_object' => 
  array (
   'type' => '100ml',
   'type_text' => '100 ml',
   'price' => '9.8',
   'price_netto' => NULL,
   'club_price' => '8.33',
   'club_kodos_ar' => '',
   'club_webshop_ar' => '',
   'klubkedvezmeny' => 0.14999999999999999,
   'klubkedvezmeny_lista' => 0.14999999999999999,
   'ar_data' => NULL,
   'csomag_termekek' => NULL,
   'akcioscsomag' => '0',
   'termek_data' => 
   array (
    'rcID' => '15',
    'nev' => 'Földimogyoró olaj',
    'nev_en' => 'Peanut oil',
    'nev_de' => 'Erdnussöl',
    'kategoria' => '1',
    'alkategoria' => '0',
    'url' => 'foldimogyoro-olaj',
    'url_en' => 'peanut-oil',
    'url_de' => 'erdnussoel',
    'kiszereles_100' => '1830',
    'kiszereles_250' => '2910',
    'kiszereles_500' => '5880',
    'kiszereles_200' => '0',
    'kiszereles_375' => '0',
    'kepsorrend' => '142|593|606|1574',
    'alapertelmezett_kep' => '142',
    'aktiv' => '1',
    'termek_kep1' => '105',
    'termek_kep2' => '0',
    'kor' => '0',
    'created_on' => '2012-05-11 21:37:33',
    'kiszereles_70g' => '0',
    'kiszereles_100g' => '0',
    'kiszereles_300g' => '0',
    'kiszereles_500g' => '0',
    'kiszereles_200g' => '0',
    'kiszereles_db' => '0',
    'aktiv_en' => '1',
    'aktiv_de' => '1',
    'kiszereles_100_en' => '0',
    'kiszereles_200_en' => '0',
    'kiszereles_250_en' => '0',
    'kiszereles_375_en' => '0',
    'kiszereles_500_en' => '0',
    'kiszereles_70g_en' => '0',
    'kiszereles_100g_en' => '0',
    'kiszereles_200g_en' => '0',
    'kiszereles_300g_en' => '0',
    'kiszereles_500g_en' => '0',
    'kiszereles_db_en' => '0',
    'kiszereles_100_de' => '0',
    'kiszereles_200_de' => '0',
    'kiszereles_250_de' => '0',
    'kiszereles_375_de' => '0',
    'kiszereles_500_de' => '0',
    'kiszereles_70g_de' => '0',
    'kiszereles_100g_de' => '0',
    'kiszereles_200g_de' => '0',
    'kiszereles_300g_de' => '0',
    'kiszereles_500g_de' => '0',
    'kiszereles_db_de' => '0',
    'kiszereles_150g' => '0',
    'kiszereles_150g_en' => '0',
    'kiszereles_150g_de' => '0',
    'alcim' => '',
    'alcim_en' => '',
    'alcim_de' => '',
    'modified' => '2018-10-08 08:02:02',
    'kiszereles_140g' => '0',
    'kiszereles_140g_en' => '0',
    'kiszereles_140g_de' => '0',
    'aktiv_us' => '1',
    'uj' => NULL,
    'nev_se' => 'Jordnötsolja',
    'url_se' => 'jordnotsolja',
    'aktiv_se' => '1',
    'listakep_se' => '0',
    'listakep_de' => '0',
    'listakep_en' => '0',
    'listakep_hu' => '1823',
    'termekkep_se' => '2389',
    'termekkep_de' => '2390',
    'termekkep_en' => '2389',
    'termekkep_hu' => '2127',
    'adatlapdresszingkep_hu' => '4207',
    'adatlapdresszingkep_en' => '0',
    'adatlapdresszingkep_de' => '0',
    'adatlapdresszingkep_se' => '0',
    'hatterkep' => '0',
    'slideshow_type_hu' => '0',
    'slideshow_type_en' => '0',
    'slideshow_type_de' => '0',
    'slideshow_type_se' => '0',
    'aktiv_at' => '1',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_hu' => '3353',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_en' => '3495',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_de' => '3423',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_se' => '3495',
    'ujslideshow_type_hu' => '0',
    'ujslideshow_type_en' => '0',
    'ujslideshow_type_de' => '0',
    'ujslideshow_type_se' => '0',
    'ujadatlap_hu' => '0',
    'ujadatlap_en' => '0',
    'ujadatlap_de' => '0',
    'ujadatlap_se' => '0',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_hu' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_en' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_de' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_se' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'csomagtipus_hu' => '0',
    'csomagtipus_en' => '0',
    'csomagtipus_de' => '0',
    'csomagtipus_se' => '0',
    'szarmazasi_orszag' => '109',
    'nev_us' => NULL,
    'url_us' => NULL,
    'nev_sk' => 'Arašidový olej',
    'url_sk' => 'arasidovy-olej',
    'aktiv_sk' => '1',
    'ujadatlap_sk' => '0',
    'termekkep_sk' => '4365',
    'listakep_sk' => '0',
    'adatlapdresszingkep_sk' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_sk' => '4364',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_sk' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujslideshow_type_sk' => '0',
    'csomagtipus_sk' => '0',
    'nev_jp' => 'ピーナッツ・オイル',
    'url_jp' => 'ピーナッツ・オイル',
    'aktiv_jp' => '1',
    'ujadatlap_jp' => '0',
    'termekkep_jp' => '2389',
    'listakep_jp' => NULL,
    'adatlapdresszingkep_jp' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_jp' => '3495',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_jp' => NULL,
    'ujslideshow_type_jp' => '0',
    'csomagtipus_jp' => '0',
    'nev_nl' => 'Arachideolie',
    'url_nl' => '',
    'aktiv_nl' => '1',
    'ujadatlap_nl' => '0',
    'termekkep_nl' => '0',
    'listakep_nl' => NULL,
    'adatlapdresszingkep_nl' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_nl' => '3495',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_nl' => NULL,
    'ujslideshow_type_nl' => '0',
    'csomagtipus_nl' => '0',
    'meta_keywords' => 'Földimogyoró olaj, Pödör',
    'meta_keywords_de' => 'Erdnussöl, Pödör',
    'meta_description_en' => '',
    'meta_keywords_en' => '',
    'meta_description_se' => '',
    'meta_keywords_se' => '',
    'meta_description_sk' => '',
    'meta_keywords_sk' => '',
    'meta_description_jp' => '',
    'meta_keywords_jp' => '',
    'meta_description_nl' => '',
    'meta_keywords_nl' => '',
    'nev_fr' => 'Huile d’arachide',
    'url_fr' => 'huile-d-arachide',
    'aktiv_fr' => '1',
    'aktiv_ch' => '1',
    'aktiv_au' => '1',
    'termekkep_fr' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_fr' => '0',
    'ujslideshow_type_fr' => NULL,
    'csomagtipus_fr' => '0',
    'aktiv_be' => '1',
    'nev_zh' => NULL,
    'url_zh' => NULL,
    'aktiv_zh' => NULL,
    'termekkep_zh' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_zh' => NULL,
    'ujslideshow_type_zh' => NULL,
    'csomagtipus_zh' => NULL,
    'aktiv_tw' => '0',
    'aktiv_cn' => NULL,
    'nev_ar' => 'Peanut oil',
    'url_ar' => 'peanut-oil',
    'aktiv_ar' => '1',
    'termekkep_ar' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_ar' => NULL,
    'ujslideshow_type_ar' => NULL,
    'csomagtipus_ar' => NULL,
    'akcioscsomag' => '0',
    'id' => '15',
    'csomag' => '0',
    'suly_100' => '350',
   ),
   'egysegar' => 
   array (
    'ar' => 98,
    'egyseg' => 'l',
   ),
   'login' => NULL,
   'business' => false,
   'v' => 'v2',
  ),
 ),
 1 => 
 array (
  'type' => '250 ml',
  'type_text' => '250 ml',
  'price' => '15,60 €',
  'price_netto' => '0,00 €',
  'club_price' => '13,26 €',
  'club_price_brutto' => '13,26 €',
  'egysegar' => '62,40 ',
  'egysegar_value' => 62.399999999999999,
  'club_kodos_ar' => '0,00 €',
  'url' => 'https://shop.podor.nlfoldimogyoro-olaj',
  'ar_szamol' => '15.6',
  'klubar_szamol' => '13.26',
  'club_kodos_ar_szamol' => '',
  'type_szamol' => '250',
  'curr_szamol' => '€',
  'full_ard_object' => 
  array (
   'type' => '250ml',
   'type_text' => '250 ml',
   'price' => '15.6',
   'price_netto' => NULL,
   'club_price' => '13.26',
   'club_kodos_ar' => '',
   'club_webshop_ar' => '',
   'klubkedvezmeny' => 0.14999999999999999,
   'klubkedvezmeny_lista' => 0.14999999999999999,
   'ar_data' => NULL,
   'csomag_termekek' => NULL,
   'akcioscsomag' => '0',
   'termek_data' => 
   array (
    'rcID' => '15',
    'nev' => 'Földimogyoró olaj',
    'nev_en' => 'Peanut oil',
    'nev_de' => 'Erdnussöl',
    'kategoria' => '1',
    'alkategoria' => '0',
    'url' => 'foldimogyoro-olaj',
    'url_en' => 'peanut-oil',
    'url_de' => 'erdnussoel',
    'kiszereles_100' => '1830',
    'kiszereles_250' => '2910',
    'kiszereles_500' => '5880',
    'kiszereles_200' => '0',
    'kiszereles_375' => '0',
    'kepsorrend' => '142|593|606|1574',
    'alapertelmezett_kep' => '142',
    'aktiv' => '1',
    'termek_kep1' => '105',
    'termek_kep2' => '0',
    'kor' => '0',
    'created_on' => '2012-05-11 21:37:33',
    'kiszereles_70g' => '0',
    'kiszereles_100g' => '0',
    'kiszereles_300g' => '0',
    'kiszereles_500g' => '0',
    'kiszereles_200g' => '0',
    'kiszereles_db' => '0',
    'aktiv_en' => '1',
    'aktiv_de' => '1',
    'kiszereles_100_en' => '0',
    'kiszereles_200_en' => '0',
    'kiszereles_250_en' => '0',
    'kiszereles_375_en' => '0',
    'kiszereles_500_en' => '0',
    'kiszereles_70g_en' => '0',
    'kiszereles_100g_en' => '0',
    'kiszereles_200g_en' => '0',
    'kiszereles_300g_en' => '0',
    'kiszereles_500g_en' => '0',
    'kiszereles_db_en' => '0',
    'kiszereles_100_de' => '0',
    'kiszereles_200_de' => '0',
    'kiszereles_250_de' => '0',
    'kiszereles_375_de' => '0',
    'kiszereles_500_de' => '0',
    'kiszereles_70g_de' => '0',
    'kiszereles_100g_de' => '0',
    'kiszereles_200g_de' => '0',
    'kiszereles_300g_de' => '0',
    'kiszereles_500g_de' => '0',
    'kiszereles_db_de' => '0',
    'kiszereles_150g' => '0',
    'kiszereles_150g_en' => '0',
    'kiszereles_150g_de' => '0',
    'alcim' => '',
    'alcim_en' => '',
    'alcim_de' => '',
    'modified' => '2018-10-08 08:02:02',
    'kiszereles_140g' => '0',
    'kiszereles_140g_en' => '0',
    'kiszereles_140g_de' => '0',
    'aktiv_us' => '1',
    'uj' => NULL,
    'nev_se' => 'Jordnötsolja',
    'url_se' => 'jordnotsolja',
    'aktiv_se' => '1',
    'listakep_se' => '0',
    'listakep_de' => '0',
    'listakep_en' => '0',
    'listakep_hu' => '1823',
    'termekkep_se' => '2389',
    'termekkep_de' => '2390',
    'termekkep_en' => '2389',
    'termekkep_hu' => '2127',
    'adatlapdresszingkep_hu' => '4207',
    'adatlapdresszingkep_en' => '0',
    'adatlapdresszingkep_de' => '0',
    'adatlapdresszingkep_se' => '0',
    'hatterkep' => '0',
    'slideshow_type_hu' => '0',
    'slideshow_type_en' => '0',
    'slideshow_type_de' => '0',
    'slideshow_type_se' => '0',
    'aktiv_at' => '1',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_hu' => '3353',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_en' => '3495',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_de' => '3423',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_se' => '3495',
    'ujslideshow_type_hu' => '0',
    'ujslideshow_type_en' => '0',
    'ujslideshow_type_de' => '0',
    'ujslideshow_type_se' => '0',
    'ujadatlap_hu' => '0',
    'ujadatlap_en' => '0',
    'ujadatlap_de' => '0',
    'ujadatlap_se' => '0',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_hu' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_en' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_de' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_se' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'csomagtipus_hu' => '0',
    'csomagtipus_en' => '0',
    'csomagtipus_de' => '0',
    'csomagtipus_se' => '0',
    'szarmazasi_orszag' => '109',
    'nev_us' => NULL,
    'url_us' => NULL,
    'nev_sk' => 'Arašidový olej',
    'url_sk' => 'arasidovy-olej',
    'aktiv_sk' => '1',
    'ujadatlap_sk' => '0',
    'termekkep_sk' => '4365',
    'listakep_sk' => '0',
    'adatlapdresszingkep_sk' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_sk' => '4364',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_sk' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujslideshow_type_sk' => '0',
    'csomagtipus_sk' => '0',
    'nev_jp' => 'ピーナッツ・オイル',
    'url_jp' => 'ピーナッツ・オイル',
    'aktiv_jp' => '1',
    'ujadatlap_jp' => '0',
    'termekkep_jp' => '2389',
    'listakep_jp' => NULL,
    'adatlapdresszingkep_jp' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_jp' => '3495',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_jp' => NULL,
    'ujslideshow_type_jp' => '0',
    'csomagtipus_jp' => '0',
    'nev_nl' => 'Arachideolie',
    'url_nl' => '',
    'aktiv_nl' => '1',
    'ujadatlap_nl' => '0',
    'termekkep_nl' => '0',
    'listakep_nl' => NULL,
    'adatlapdresszingkep_nl' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_nl' => '3495',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_nl' => NULL,
    'ujslideshow_type_nl' => '0',
    'csomagtipus_nl' => '0',
    'meta_keywords' => 'Földimogyoró olaj, Pödör',
    'meta_keywords_de' => 'Erdnussöl, Pödör',
    'meta_description_en' => '',
    'meta_keywords_en' => '',
    'meta_description_se' => '',
    'meta_keywords_se' => '',
    'meta_description_sk' => '',
    'meta_keywords_sk' => '',
    'meta_description_jp' => '',
    'meta_keywords_jp' => '',
    'meta_description_nl' => '',
    'meta_keywords_nl' => '',
    'nev_fr' => 'Huile d’arachide',
    'url_fr' => 'huile-d-arachide',
    'aktiv_fr' => '1',
    'aktiv_ch' => '1',
    'aktiv_au' => '1',
    'termekkep_fr' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_fr' => '0',
    'ujslideshow_type_fr' => NULL,
    'csomagtipus_fr' => '0',
    'aktiv_be' => '1',
    'nev_zh' => NULL,
    'url_zh' => NULL,
    'aktiv_zh' => NULL,
    'termekkep_zh' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_zh' => NULL,
    'ujslideshow_type_zh' => NULL,
    'csomagtipus_zh' => NULL,
    'aktiv_tw' => '0',
    'aktiv_cn' => NULL,
    'nev_ar' => 'Peanut oil',
    'url_ar' => 'peanut-oil',
    'aktiv_ar' => '1',
    'termekkep_ar' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_ar' => NULL,
    'ujslideshow_type_ar' => NULL,
    'csomagtipus_ar' => NULL,
    'akcioscsomag' => '0',
    'id' => '15',
    'csomag' => '0',
    'suly_100' => '350',
    'suly_250' => '520',
   ),
   'egysegar' => 
   array (
    'ar' => 62.399999999999999,
    'egyseg' => 'l',
   ),
   'login' => NULL,
   'business' => false,
   'v' => 'v2',
  ),
 ),
 2 => 
 array (
  'type' => '500 ml',
  'type_text' => '500 ml',
  'price' => '26,30 €',
  'price_netto' => '0,00 €',
  'club_price' => '22,36 €',
  'club_price_brutto' => '22,36 €',
  'egysegar' => '52,60 ',
  'egysegar_value' => 52.600000000000001,
  'club_kodos_ar' => '0,00 €',
  'url' => 'https://shop.podor.nlfoldimogyoro-olaj',
  'ar_szamol' => '26.3',
  'klubar_szamol' => '22.36',
  'club_kodos_ar_szamol' => '',
  'type_szamol' => '500',
  'curr_szamol' => '€',
  'full_ard_object' => 
  array (
   'type' => '500ml',
   'type_text' => '500 ml',
   'price' => '26.3',
   'price_netto' => NULL,
   'club_price' => '22.36',
   'club_kodos_ar' => '',
   'club_webshop_ar' => '',
   'klubkedvezmeny' => 0.14999999999999999,
   'klubkedvezmeny_lista' => 0.14999999999999999,
   'ar_data' => NULL,
   'csomag_termekek' => NULL,
   'akcioscsomag' => '0',
   'termek_data' => 
   array (
    'rcID' => '15',
    'nev' => 'Földimogyoró olaj',
    'nev_en' => 'Peanut oil',
    'nev_de' => 'Erdnussöl',
    'kategoria' => '1',
    'alkategoria' => '0',
    'url' => 'foldimogyoro-olaj',
    'url_en' => 'peanut-oil',
    'url_de' => 'erdnussoel',
    'kiszereles_100' => '1830',
    'kiszereles_250' => '2910',
    'kiszereles_500' => '5880',
    'kiszereles_200' => '0',
    'kiszereles_375' => '0',
    'kepsorrend' => '142|593|606|1574',
    'alapertelmezett_kep' => '142',
    'aktiv' => '1',
    'termek_kep1' => '105',
    'termek_kep2' => '0',
    'kor' => '0',
    'created_on' => '2012-05-11 21:37:33',
    'kiszereles_70g' => '0',
    'kiszereles_100g' => '0',
    'kiszereles_300g' => '0',
    'kiszereles_500g' => '0',
    'kiszereles_200g' => '0',
    'kiszereles_db' => '0',
    'aktiv_en' => '1',
    'aktiv_de' => '1',
    'kiszereles_100_en' => '0',
    'kiszereles_200_en' => '0',
    'kiszereles_250_en' => '0',
    'kiszereles_375_en' => '0',
    'kiszereles_500_en' => '0',
    'kiszereles_70g_en' => '0',
    'kiszereles_100g_en' => '0',
    'kiszereles_200g_en' => '0',
    'kiszereles_300g_en' => '0',
    'kiszereles_500g_en' => '0',
    'kiszereles_db_en' => '0',
    'kiszereles_100_de' => '0',
    'kiszereles_200_de' => '0',
    'kiszereles_250_de' => '0',
    'kiszereles_375_de' => '0',
    'kiszereles_500_de' => '0',
    'kiszereles_70g_de' => '0',
    'kiszereles_100g_de' => '0',
    'kiszereles_200g_de' => '0',
    'kiszereles_300g_de' => '0',
    'kiszereles_500g_de' => '0',
    'kiszereles_db_de' => '0',
    'kiszereles_150g' => '0',
    'kiszereles_150g_en' => '0',
    'kiszereles_150g_de' => '0',
    'alcim' => '',
    'alcim_en' => '',
    'alcim_de' => '',
    'modified' => '2018-10-08 08:02:02',
    'kiszereles_140g' => '0',
    'kiszereles_140g_en' => '0',
    'kiszereles_140g_de' => '0',
    'aktiv_us' => '1',
    'uj' => NULL,
    'nev_se' => 'Jordnötsolja',
    'url_se' => 'jordnotsolja',
    'aktiv_se' => '1',
    'listakep_se' => '0',
    'listakep_de' => '0',
    'listakep_en' => '0',
    'listakep_hu' => '1823',
    'termekkep_se' => '2389',
    'termekkep_de' => '2390',
    'termekkep_en' => '2389',
    'termekkep_hu' => '2127',
    'adatlapdresszingkep_hu' => '4207',
    'adatlapdresszingkep_en' => '0',
    'adatlapdresszingkep_de' => '0',
    'adatlapdresszingkep_se' => '0',
    'hatterkep' => '0',
    'slideshow_type_hu' => '0',
    'slideshow_type_en' => '0',
    'slideshow_type_de' => '0',
    'slideshow_type_se' => '0',
    'aktiv_at' => '1',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_hu' => '3353',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_en' => '3495',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_de' => '3423',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_se' => '3495',
    'ujslideshow_type_hu' => '0',
    'ujslideshow_type_en' => '0',
    'ujslideshow_type_de' => '0',
    'ujslideshow_type_se' => '0',
    'ujadatlap_hu' => '0',
    'ujadatlap_en' => '0',
    'ujadatlap_de' => '0',
    'ujadatlap_se' => '0',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_hu' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_en' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_de' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_se' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'csomagtipus_hu' => '0',
    'csomagtipus_en' => '0',
    'csomagtipus_de' => '0',
    'csomagtipus_se' => '0',
    'szarmazasi_orszag' => '109',
    'nev_us' => NULL,
    'url_us' => NULL,
    'nev_sk' => 'Arašidový olej',
    'url_sk' => 'arasidovy-olej',
    'aktiv_sk' => '1',
    'ujadatlap_sk' => '0',
    'termekkep_sk' => '4365',
    'listakep_sk' => '0',
    'adatlapdresszingkep_sk' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_sk' => '4364',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_sk' => '{"1":{"left":"","top":""},"2":{"left":"","top":""},"3":{"left":"","top":""}}',
    'ujslideshow_type_sk' => '0',
    'csomagtipus_sk' => '0',
    'nev_jp' => 'ピーナッツ・オイル',
    'url_jp' => 'ピーナッツ・オイル',
    'aktiv_jp' => '1',
    'ujadatlap_jp' => '0',
    'termekkep_jp' => '2389',
    'listakep_jp' => NULL,
    'adatlapdresszingkep_jp' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_jp' => '3495',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_jp' => NULL,
    'ujslideshow_type_jp' => '0',
    'csomagtipus_jp' => '0',
    'nev_nl' => 'Arachideolie',
    'url_nl' => '',
    'aktiv_nl' => '1',
    'ujadatlap_nl' => '0',
    'termekkep_nl' => '0',
    'listakep_nl' => NULL,
    'adatlapdresszingkep_nl' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_nl' => '3495',
    'ujadatlap_kosarinputpositions_nl' => NULL,
    'ujslideshow_type_nl' => '0',
    'csomagtipus_nl' => '0',
    'meta_keywords' => 'Földimogyoró olaj, Pödör',
    'meta_keywords_de' => 'Erdnussöl, Pödör',
    'meta_description_en' => '',
    'meta_keywords_en' => '',
    'meta_description_se' => '',
    'meta_keywords_se' => '',
    'meta_description_sk' => '',
    'meta_keywords_sk' => '',
    'meta_description_jp' => '',
    'meta_keywords_jp' => '',
    'meta_description_nl' => '',
    'meta_keywords_nl' => '',
    'nev_fr' => 'Huile d’arachide',
    'url_fr' => 'huile-d-arachide',
    'aktiv_fr' => '1',
    'aktiv_ch' => '1',
    'aktiv_au' => '1',
    'termekkep_fr' => '0',
    'ujadatlap_kosarhatterkep_fr' => '0',
    'ujslideshow_type_fr' => NULL,
    'csomagtipus_fr' => '0',
    'aktiv_be' => '1',
    'nev_zh' => NULL,
    'url_zh' => NULL,
    'aktiv_zh' => NULL,
    'termekkep_zh' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_zh' => NULL,
    'ujslideshow_type_zh' => NULL,
    'csomagtipus_zh' => NULL,
    'aktiv_tw' => '0',
    'aktiv_cn' => NULL,
    'nev_ar' => 'Peanut oil',
    'url_ar' => 'peanut-oil',
    'aktiv_ar' => '1',
    'termekkep_ar' => NULL,
    'ujadatlap_kosarhatterkep_ar' => NULL,
    'ujslideshow_type_ar' => NULL,
    'csomagtipus_ar' => NULL,
    'akcioscsomag' => '0',
    'id' => '15',
    'csomag' => '0',
    'suly_100' => '350',
    'suly_250' => '520',
    'suly_500' => '900',
   ),
   'egysegar' => 
   array (
    'ar' => 52.600000000000001,
    'egyseg' => 'l',
   ),
   'login' => NULL,
   'business' => false,
   'v' => 'v2',
  ),
 ),
)          
        
Prijs
Pödör-clubkorting
Clubprijs
100 ml
9,80 €
-15%
8,33 €
250 ml
15,60 €
-15%
13,26 €
500 ml
26,30 €
-15%
22,36 €
aan winkelwagen toevoegen

Het Aziatische wokwonder

Wat vanzelfsprekend is voor Aziatische chefs heeft slechts recent zijn weg gevonden naar de Europese keukens. Exotische arachideolie heeft zoveel verschillende toepassingen dat heel wat professionele chefs al gaan houden zijn van de notige smaak. Deze lichtgele olie heeft een intense notensmaak die doet denken aan de pindanootjes zelf.

Het productieproces voor arachideolie is vrij complex omdat de noten eerst gedopt moeten worden en vervolgens gedroogd voor twee tot drie weken. Daarna gaan de noten naar de oliepers. Arachideolie van Pödör wordt elke dag versgeperst en is gegarandeerd vrij van additieven.

Ingredienten

100% arachideolie.

Gemiddelde voedingswaarden

100g bevatten gemiddeld:

Energie3693kJ /898kcal

Vetten99,6g

Verzadigde vetzuren19g

Enkelvoudige onverzadigde vetzuren50g

Meervoudige onverzadigde vetzuren31g

Koolhydraten0g

Waarvan suikers0g

Eiwitten0g

Zout0g

Kan sporen bevatten van walnoten, hazelnoten en sesam.

Omega vetzuren

Omega-3 0,2 %
Omega-6 10,6 %
Omega-9 50 %

Bewaring

Zonder openen, is ze houdbaar gedurende 14 à 18 maanden, op een frisse, droge en donkere plaats.
Na opening, moet ze binnen de 3 à 4 maanden gebruikt worden, zodat de goede kwaliteit van de waardevolle stoffen behouden blijft.
Ongefilterde olie - goed schudden voor het gebruik!

Oorsprong: Oostenrijk

Positieve effecten van arachideolie

De 44 procent poly-onverzadigde vetzuren in arachideolie dragen bij aan het verlagen van een hoge bloeddruk en cholesterol. Het menselijk lichaam kan deze onverzadigde vetzuren niet zelf aanmaken, dus moet je ze opnemen door voeding. Ze zijn essentieel voor een gezond metabolisme.

De vitamine E die je in koudgeperste arachideolie kan vinden beschermt het immuunsysteem tegen vrije radicalen. Het resultaat is een mooie, glanzende huid.

Toepassingen voor koudgeperste arachideolie

Arachideolie is uiteraard nauw verwant met de Aziatische keuken. De intense smaak die ontstaat wanneer de noten geroosterd worden is perfect voor wokgerechten met rijst, groenten en vlees. Breng Azië naar je eigen keuken!

Dankzij de hoge hittebestendigheid is arachideolie ook perfect voor het bakken van vlees zoals steak, hamburgers of schnitzel. De intense smaak versterkt soepen of gestoomde groenten zoals bloemkool, broccoli, spinazie en snijbiet.


Klanten die dit item bekeken hebben eveneens bekekenWaarom Pödör?

Productie en kwaliteit

Wat maakt
de Pödör producten
zo speciaal?

Meer
Deskundigen in de gezondheidszorg

Tips en advies van onze gezondheids-specialisten

Meer
Pödör Black Table

Exclusieve diners, enkel voor fijnproevers

Meer

VOORDELEN PÖDÖR CLUB

PÖDÖR CLICK & COLLECT BESTELLING

Bestel gemakkelijk, direct bij de door U gekozen Click & Collect verdeelpunt in uw regio

Meer
GRATIS PRODUCT STALEN

Bij uw eerste aankoop krijgt u gratis stalen om te proeven

Meer
WORD EEN PÖDÖR CLICK & COLLECT DISTRIBUTIE PARTNER

Wij bieden een exclusieve en winstgevende bron van inkomsten.

Meer